Splošni pogoji nagradne igre

1. SPLOŠNI POGOJI

Organizator nagradne igre je podjetje Soles d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana - Šentvid (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro z vnaprej znanimi nagradami.

2. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov.

3. TRAJANJE NAGRADNJE IGRE

Nagradna igra se prične s 30.1.2019 in traja do 15.2.2019, do 20. ure. Takrat bo opravljeno tudi žrebanje nagrad.

4. NAGRADE

Organizator bo podelil 3 nagrade: 1. nagrada: 200€ bon za najem avtodoma, 2. nagrada: 150€ bon za najem avtodoma, 3. nagrada: 100€ bon za najem avtodoma. Bone za najem avtodoma je možno koristite znotraj rednega cenika Hiša na kolesih.

5. OBVEŠČANJA NAGRAJENCEV

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil preko emaila. V primeru, da prejme nagrado oseba mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico zastopati to mladoletno osebo.

6. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri nagrajenci sodelujejo na način, da na spletni strani www.hisanakolesih.com/sl/nagradna_igra izpolnijo spletni obrazec. Potrebno je vpisati vsa obvezna polja (ime in priimek, email).

7. ŽREBANJE

Žrebanje nagrad bo potekalo 15.2.2019, ob 20. uri. Takoj, ko bodo znani rezultati, bodo ti objavljeni na facebook strani www.facebook.com/hisanakolesih. Prav tako bodo nagrajenci nagradnje igre obveščeni preko emaila, s katerim so se prijavili v nagradno igro.

8. PREVZEM NAGRADE

Organizator bo vsem nagrajencem nagrade (darilne bone) poslal po pošti. Kontaktne podatke za dostavo nagrade mora nagrajenec posredovati organizatorju, takoj po tem, ko bo obveščen, da je bil izžrebam v nagradni igri.

9. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utegnil utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva oz. kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.

10. ZASEBNOST PODATKOV

Organizator nagradne igre bo osebne podatke udeležencev uporabljal izkjučno za namene izvedbe nagradne igre in marketinško obveščanje (e-novice Hiša na kolesih, obveščanja o akcijah ipd.). Organizator nagradne igre zagotavlja, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretjim osebam ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Osebni podatki udeležencev, so varovani v skladu s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. členom Pravilnika nagradne igre ter v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov.

11. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridružuje pravico sprememb Pravil nagradne igre v primeru pravnih ali komercialnih razlogov.

12. REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Ljubljani.